Friday, 6 March 2015

खानापूर नगरपंचायत खुशाल करा. नो हरकत .

खानापूर नगरपंचायत खुशाल करा.  नो हरकत . पण आमचे गाव त्यात नको 
दैनिक पुढारी सांगली ०५/०३/२०१५

Thursday, 5 March 2015

बारमाही अग्रणी - पाक्षिक विकास वाहिनी नवापूर ,


 बारमाही अग्रणी 
एक नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प…संपूर्ण प्रयत्न एकत्रित 
पाक्षिक विकास वाहिनी नवापूर , जि. नंदूरबार , महाराष्ट्र 
दिनांक - १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी २०१५.