Sunday, 1 June 2014

भाव, देव आणि धर्म हि तूच तू … !

भाव, देव आणि धर्म हि तूच तू … !

सोन्याची असते द्वारका ,
पोथ्या पुराणात सांगतात . 
ऐकणाराच्या घराला लाकडाचेहि खांब नसतात. 
पुराणातील वांगी चिरून भाजी कधी शिजत नाही,
वरुणाचा धावा करून धरणी कधी भिजत नाही , 
अमृताचेही खरे नाही ,
सत्य फक्त पाणी आहे .
अन एवढे ज्याला कळले 
तो वेदांत्याहूनी ज्ञानी आहे 
कवी - विठ्ठल वाघ.
भाव, देव आणि धर्म हि तूच तू … !

No comments:

Post a Comment