Thursday, 30 October 2014

Krishna-Manganga River Link Project

भाजपच्या जाहीरनाम्यात नद्या जोड प्रकल्पांना प्राधान्य.
देशातील शक्य असलेल्या नद्या राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प म्हणून राबवणार.
आपल्या कृष्णा - माणगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा विचार भाजपा सरकार करणार
Krishna-Manganga River Link Project
http://barmahi.blogspot.in/ बारमाही माणगंगा
Daily Pudhari ... Dt. 29 / 10 /2014

No comments:

Post a Comment