Tuesday, 2 June 2015

WHITE PAPER OF TEMBHU: टेंभू च्या आराखड्यात चुकांची मोठी साखळीच

WHITE PAPER OF TEMBHU: टेंभू च्या आराखड्यात चुकांची मोठी साखळीच: टेंभू च्या आराखड्यात चुकांची मोठी साखळीच  अधिकार्यांच्या दुर्लक्षाने शेकडो गावे पाण्यापासून वंचित ; राजकारण्यांकडून आश्वासनांची खैरात  ...

No comments:

Post a Comment