Tuesday, 22 September 2015

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): नदी पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे नेमके काय ?

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): नदी पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे नेमके काय ?: नदी पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे नेमके काय ? सरसकट नद्यांची पात्रे खोल आणि रुंद करणे म्हणजे नदीचे पुनरुज्जीवन करणे नव्हे… एखाद्या पाणी योजनेच...

No comments:

Post a Comment