Wednesday, 25 February 2015

विट्यातला रेशन दुकानातला घोटाळा


विट्यातला रेशन दुकानातला घोटाळा  

feeling positive
पुढे या .. चांगल्या समाजासाठी …. 
पल्या आस पास च्या घटना , गोष्टी , गैर कृत्ये उजेडात आणू या…. 
विटा शहर … आपले शहर … चांगल्या समाजासाठी

No comments:

Post a Comment