Monday, 9 February 2015

पवनचक्की कंपन्यांची मुजोरी सुरूच

बेणापूरात पवनचक्की कंपन्यांची मुजोरी सुरूच 


आता चक्क देवस्थानची जमीन बळकावण्याचा केला प्रयत्न
Daily Punyanagari ...Dt. 10/02/2015. बेणापूर नाला बांध फोड प्रकरण … 

Dt. 10/02/2015.Daily Pudhari , Sangli..

No comments:

Post a Comment