Wednesday, 25 February 2015

खानापूर ची नगरपंचायत करताना शासनाचीच होणार पंचायत !

खानापूर ची नगरपंचायत करताना शासनाचीच होणार पंचायत !
Daily Pudhari 26/02/2015.
स्वागत करायचे का विरोध लोकांतही संभ्रम !

No comments:

Post a Comment